CFAH QUI SOM – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

QUI SOM

El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia és un centre de recerca biomèdica integrat per científics i metges que treballen conjuntament per associar la ciència bàsica amb la investigació clínica.

El nostre propòsit principal és promoure i desenvolupar l’excel·lència en la recerca relativa a les malalties oncològiques. El VHIO també treballa per augmentar les contribucions al desenvolupament de noves teràpies que millorin el tractament del càncer.

  • La pràctica científica en la clínica en benefici dels pacients oncològics
  • La recerca científica d’excel·lència en les àrees de recerca bàsica, translacional i clínica
  • La cooperació científica entre institucions de recerca nacionals i internacionals d’oncologia
  • La promoció de totes les activitats relacionades amb la recerca oncològica, la qual cosa contribueix a millorar la qualitat de vida de la gent

Òrgans rectors

VHIO es regeix pels òrgans següents: el Patronat, el Comitè Executiu del Patronat, el director científic i la gerent. També disposa d’un òrgan consultiu, el Comitè Científic.

Els òrgans de govern garanteixen que la missió del VHIO es duu a terme amb eficàcia perquè la Fundació compleixi el seu objectiu de promoure i desenvolupar l’excel·lència en la recerca del càncer.