CFAH DIRECTOR – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

DIRECTOR

Josep Tabernero

El director científic del VHIO, Josep Tabernero, és responsable de desenvolupar i implementar els objectius del VHIO, que estan d’acord amb la missió i els objectius estratègics de la Fundació.

Exerceix una funció clau en la creació d’un entorn de recerca educatiu que fomenti la creativitat i la col·laboració entre científics de diferents disciplines i organitzacions. També promou la interacció productiva entre els investigadors, altres institucions nacionals i internacionals i els hospitals, les administracions, les fundacions filantròpiques, la indústria i la comunitat investigadora en un sentit més ampli.

Biografia

Nascut a Barcelona el 25 d’octubre de 1963. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona amb Premi Extraordinari de Llicenciatura en 1987. Posteriorment va obtenir la seva especialitat en Oncologia Mèdica.

Actualment és el Cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia i el Responsable de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer a l’Hospital Vall d’Hebron, unitat pionera a Espanya, dedicada a el desenvolupament d’assaigs clínics de fase I de teràpia molecular. Membre del Comitè de Tumors de l’Hospital Vall d’Hebron des de la seva creació (càncer de còlon-recte, càncer gastroesofàgic, càncer de pàncrees, tumors hepàtics i metàstasi hepàtica). Activament involucrat en investigació translacional i estudis farmacocinètics i farmacodinàmics amb nous fàrmacs antineoplàsics. És professor de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, unitat docent de l’Hospital Vall d’Hebron.

Membre del Comitè Directiu de l’European Society for Medical Oncology (ESMO) i de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO). Forma part de diferents Comitès Editorials entre els que destaquen el Journal of Clinical Oncology, Clinical Cancer Research, Cancer Discovery, Clinical Colorectal Cancer i Annals of Oncology. És (co) autor de aproximadament 250  manuscrits en revistes indexades internacionals.

L’any 2008 se l’hi va adjudicar el “Premi a la Carrera Científica i d’Investigació” atorgat per la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.