Barcelona, ​​28 de febrer de 2020.- En el marc del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries s’ha fet públic quins són els projectes seleccionats en la segona convocatòria ACCELERATOR, una iniciativa conjunta de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), el Cancer Research UK (CRUK) i la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro (AIRC) i que busca accelerar l’arribada de nous resultats a les persones amb càncer a més d’impulsar la col·laboració d’investigadors espanyols en projectes europeus.

Aquest cop s’han destinat un total de 32,7 milions d’euros a 7 projectes de recerca en càncer. En 3 d’aquests projectes hi participa el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). Això demostra un cop més que la investigació que es fa al VHIO és un referent, ja que aquestes ajudes són ara mateix algunes de les més quantioses que s’atorguen a l’Estat espanyol.

 

Aprofundir en la biologia del pseudomixoma peritoneal

Un dels projectes que ha estat seleccionat en aquesta convocatòria ACCELERATOR és el que lidera el Dr. Héctor G. Palmer, cap de Grup de Cèl·lules Mare i Càncer del VHIO, i que està basat en l’estudi d’un tumor rar anomenat pseudomixoma peritoneal. Es tracta d’un tumor que s’origina en la majoria dels casos en l’apèndix i que es dispersa per diferents parts del peritoneu. És un càncer que provoca moltes recaigudes després de la cirurgia.

El pronòstic d’aquest tumor encara és difícil de determinar, depèn del grau i velocitat de progressió. La biologia d’aquest tipus de tumors encara és molt desconeguda. “Amb el nostre estudi buscarem descobrir les característiques que fan el tumor més resistent o sensible al tractament, amb l’objectiu d’intentar millorar la supervivència dels pacients” explica el Dr. Héctor G. Palmer, que destaca la col·laboració de l’Hospital Moisès Broggi.

Per aconseguir-ho, el projecte que lidera el Dr. Palmer buscarà construir una plataforma que serveixi per estudiar aquests tumors obtenint dades genètiques, moleculars i clíniques, així com la creació d’un biobanc de mostres i el desenvolupament de models de cultius cel·lulars 3D o organoides del pseudomixoma peritoneal. “Tot això ens hauria d’ajudar a conèixer més en profunditat la biologia molecular d’aquest tipus de càncer i obrir les portes a la millora del pronòstic d’aquest tumor i el desenvolupament de teràpies efectives amb fàrmacs nous”, afegeix el Dr. Héctor G. Palmer.

 

Digitalització d’assajos clínics

La digitalització està canviant la forma de dur a terme moltes de les activitats que fem quotidianament. La investigació clínica és un altre dels camps que es pot beneficiar d’aquesta digitalització per poder prendre decisions d’una forma més ràpida i intel·ligent. La Dra. Elena Garralda, investigadora principal del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO i directora de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) “la Caixa”, és qui lidera la implementació a l’Estat Espanyol d’un projecte que busca aprofundir en aquest sentit.

“Actualment s’estan fent grans passos per digitalitzar assajos clínics experimentals en càncer, ja que això ofereix molts avantatges. Per exemple, ens permetria fer un seguiment més proper dels pacients en llista d’espera, també ens permetria obtenir dades de pacients sense que hagin de sortir de casa, i mètodes per visualitzar aquestes dades. Mitjançant aquest projecte podrem determinar la millor manera d’incorporar la digitalització als assajos clínics precoços amb l’objectiu d’aconseguir els millors resultats en investigació”,explica la Dra. Elena Garralda.

Amb aquest nou projecte es busca millorar la traslacionalitat dels estudis preclínics als assajos clínics i d’aquesta manera fer front a les limitacions de la metodologia actual alhora que es redueixen els possibles errors. “A més, també ens ajudarà a accelerar el procés d’obtenció de dades en temps real dels pacients reclutats en els assajos”, afegeix la Dra. Garralda, que assenyala que això facilitarà no només l’accés dels investigadors, sinó que també donarà als pacients l’oportunitat d’accedir a les seves pròpies dades.

 

L’origen del mesotelioma

El tercer projecte en el qual participa el VHIO és el que busca estudiar els motius pels quals es desenvolupen els mesoteliomes, un tipus de tumor toràcic poc freqüent provocat per l’exposició a l’amiant. La Dra. Susana Cedrés, metge oncòloga i investigadora del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO, que lidera la Dra. Enriqueta Felip, participarà en el projecte juntament amb el Dr. Manel Esteller, actual director de l’Institut de Recerca en Leucèmia Josep Carreras.

“Aquest tipus de tumor va precedit d’inflamacions de la pleura, fet que suposa una oportunitat per diagnosticar-lo de forma precisa i poder administrar un tractament ben aviat”, explica la Dra. Cedrés, que apunta com en aquest nou projecte col·laboratiu s’investigarà quins són els principals processos moleculars implicats en la generació d’aquests tumors i maneres d’identificar-lo en fases primerenques de desenvolupament. “Per complir aquests objectius farem servir un banc de mostres de teixits per fer múltiples anàlisis que ens ajudaran a entendre no només com es formen aquests tumors, sinó també com responen a diferents tractaments”, afegeix la Dra. Felip.

Des de VHIO, un cop més, agraïm a l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) el suport reiterat als nostres projectes i posem el focus un dia com avui en l’esforç doblement necessari en la investigació d’aquells tumors que són poc freqüents. Aquests ajuts ACCELERATOR, de caràcter internacional, són un exemple de la importància d’investigar en xarxa de col·laboració i ens sentim orgullosos que tres de les set ajudes hagin recaigut en VHIO.

 

Nota de prensa