Barcelona, 08 de setembre de 2020.- El carcinoma de línia mitjana NUT (NMC) és un subtipus de carcinoma indiferenciat i molt agressiu, que pot aparèixer en qualsevol part del tronc o del cap, però més comunament en la línia mitjana. Aquest càncer sovint es diagnostica erròniament i no té estratègies terapèutiques efectives, amb una supervivència mitjana de menys de 7 mesos després de la diagnosi.

L’NMC es caracteritza per la presència d’oncogens de fusió NUT, el més comú dels quals és el regulador de cromatina BRD4 fusionat amb NUT (BRD4-NUT). No obstant això, la manera com les proteïnes BRD-NUT estan involucrades en l’oncogènesi d’aquest tipus de càncer encara es desconeix.

El líder del projecte és Tian Tian, ​​investigador del laboratori de Sandra Peiró, investigadora principal del Grup de Dinàmica de la Cromatina en Càncer del VHIO. Acaba de rebre finançament de l’Agència Estatal d’Investigació, la qual cosa permetrà crear noves eines d’investigació, com noves línies cel·lulars i models PDX (patient-derived xenograft) que permetin comprendre els mecanismes subjacents a l’oncogènesi de l’NMC. L’objectiu és cribrar molècules per tractar aquest tipus de càncer agressiu i poder oferir noves vies eficients per tal de diagnosticar-lo i tractar-lo. En aquesta línia, el projecte preveu ampliar a noves línies cel·lulars els estudis preclínics que s’han realitzat, amb resultats encoratjadors, per provar dos nous inhibidors duals sobre les proteïnes BET / P300, que s’activen conjuntament i que poden tenir un paper important en l’evolució del carcinoma de línia mitjana NUT (NMC).

Un altre objectiu d’aquest projecte, titulat Proteïnes de fusió BRD-NUT en el carcinoma de línia mitjana NUT: de la diagnosi a l’tractament (Bring), és «establir un pla de diagnòstic per a aquesta malaltia rara i agressiva, del qual es desconeix la incidència a Espanya, i crear el primer registre espanyol d’NMC. Aquest registre no només proporcionarà dades clíniques de pacients amb NMC a oncòlegs i patòlegs, sinó també informació educativa detallada per a pacients amb NMC», comenta Tian Tian, ​​coordinador del projecte del VHIO.