fbpx

Una enquesta de la SEOM posa de manifest la influència del gènere en les condicions laborals i de lideratge en el camp de l’oncologia

  • Aquesta conclusió s’extreu després de realitzar per primera vegada una enquesta entre els oncòlegs que formen part d’aquesta entitat i que ha servit per fer una descripció general de llocs de lideratge, èxits professionals i oportunitats educatives en termes de gènere i circumstàncies familiars.
  • Fins a un 40% de les dones oncòlogues enquestades van assenyalar que la maternitat suposava un fort impacte en la seva carrera, mentre que només un 9% dels homes van expressar aquesta mateixa preocupació.
  • Les dades s’acaben de publicar a la revista ESMO Open, que també proposa diferents iniciatives encaminades a reduir la bretxa de gènere entre els oncòlegs.

Barcelona, ​​11 de febrer de 2021- Les dones suposen una proporció cada vegada més gran de la població activa d’oncologia, un predomini que és més pronunciat en els grups d’edat més joves. Malgrat tot, això no es tradueix en la presència equivalent en rols de lideratge, tant en l’entorn acadèmic com clínic i tant en l’àmbit públic com privat. La Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), a través del seu grup Dones per l’Oncologia, va realitzar una enquesta per investigar la disparitat de gènere en el context oncològic espanyol i els resultats s’acaben de publicar a la revista ESMO Open.

«Aquesta és una de les primeres iniciatives que ha desenvolupat el grup Dones per l’Oncologia, liderat per la Dra. Pilar Garrido, que té per objectiu fer un diagnòstic precís de la situació i treballar buscant solucions a les barreres que troben les dones per avançar en la seva carrera com a oncòlogues», explica la Dra. Elena Élez, investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que és la primera autora de l’article, en què també ha participat la Dra. Enriqueta Felip, investigadora principal del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO. Així mateix, en la realització d’aquest treball han tingut un paper destacat la Dra. Ruth Vera, que era presidenta de la SEOM quan es va crear el grup Dones per l’Oncologia, i també signa l’article el Dr. Álvaro Rodríguez, actual president de la SEOM , que no només dona suport al grup, sinó que també n’és autor. «Crec que és important assenyalar que la igualtat de gènere és quelcom que afecta homes i dones, i per això al grup hi ha presència de tots dos gèneres», continua detallant la Dra. Elena Élez.

La infrarepresentació de les dones en llocs de direcció i lideratge en l’oncologia és un tema àmpliament reconegut. No obstant això, les desigualtats de gènere en l’entorn oncològic espanyol actual i els factors que les impulsen no s’han abordat fins a dia d’avui en cap estudi. Per entendre millor quina era la situació, la SEOM va posar a disposició dels oncòlegs metges que hi participen una enquesta en línia entre el febrer i el maig de 2019, que van respondre un total de 316 metges oncòlegs. «Les dades que hem pogut recollir gràcies a aquests qüestionaris, amb les limitacions que tenen, ens ofereixen una perspectiva interessant de la situació i posen de manifest la necessitat d’iniciatives al nostre país que ajudin a aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’oncologia», comenta la Dra. Élez, assenyalant que entre aquestes mesures hi ha el suport al desenvolupament de la carrera acadèmica femenina i el reconeixement de mèrits en l’àmbit social, proposant dones per a llocs de lideratge.

Estudi descriptiu nacional
Gràcies a les respostes obtingudes en aquesta enquesta, la SEOM ha pogut establir per primera vegada una descripció nacional del lideratge i les oportunitats educatives en termes de gènere i circumstàncies de gènere, descrivint les percepcions de gènere al lloc de treball, qüestions de desigualtat o la problemàtica de la conciliació familiar.

Segons les dades obtingudes per la SEOM, hi ha una desigualtat evident en els llocs de direcció ja que, mentre que només el 12,4% de les dones eren caps de divisió, entre els homes aquest percentatge era del 45,5%. Altres aspectes on es va observar la bretxa de gènere van ser en qui ostenta llocs de professors –34,4% dels homes enfront del 14,2% de dones–, qui té un doctorat –un 46,7% enfront d’un 28, 8%– o qui havia dirigit un grup de recerca clínica –un 41,1% homes per un 9,7% de dones. També es va observar com la majoria de dones eren oncòlegs mèdics assistents, amb un 74,3% enfront del 45,5% dels homes.

A l’estudi també s’han recollit les principals barreres percebudes per a la igualtat de gènere. Les qüestions familiars i de conciliació laboral són el principal obstacle per a un 72,6% de les dones enfront del 44,4% dels homes. Però també hi ha els prejudicis d’iguals i superiors –per a un 50% de les dones enfront d’un 18,9% dels homes– i diferents objectius professionals –un 41,2% de les dones i un 24,4% dels homes. «A més, més d’un 40% de les dones consideren que la maternitat té un fort impacte negatiu en la seva carrera, en comparació amb el 9% dels homes que pensen el mateix», recalca la Dra. Elena Élez.

Així mateix, la Dra. Élez incideix que «amb aquest article pretenem assenyalar que podria haver-hi manca d’igualtat d’oportunitats per a les dones oncòlogues a Espanya i que fan falta iniciatives per aconseguir millorar aquesta situació». Algunes d’aquestes iniciatives passarien per programes educatius i beques, capacitació en comunicació i lideratge i incentius per al retorn a la feina després de la maternitat. «La igualtat de gènere no només és justa i equitativa, sinó que està implícita en el valor d’un nou paradigma que augmenta la diversitat de pensament i d’experiència. Aporta beneficis, no només als grups marginats, sinó a la població en general, que pot beneficiar-se de nous enfocaments cap a problemes complicats com el càncer», acaba remarcant la Dra. Élez.

Referència:

E. Élez, F. Ayala, E. Felip, R. García Campelo, R. García Carbonero, J. García Donás, A. González del Alba, E. González Flores, J. Hidalgo, D. Isla, M. Majem, Á. Rodríguez Lescure, M. J. Safont, A. Santaballa, G. Villacampa, R. Vera & P. Garrido. “Gender influence on work satisfaction and leadership for medical oncologists: a survey of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM)”. ESMO Open – Cancer Horizons. Volume 6, issue 2, 100048, April 01, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.esmoop.2021.100048

 

11/02/2021|