CFAH Violeta Serra guanya un Metapremi del III Premi Chiara Giorgetti – VHIO – Vall d'Hebron Institute of Oncology

Violeta Serra guanya un Metapremi del III Premi Chiara Giorgetti

Barcelona, ​​24 de novembre de 2021– La Dra. Violeta Serra, cap del Grup de Teràpies Experimentals del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, ha estat una de les guardonades amb un Metapremi al III Premi Chiara Giorgetti. Es tracta d’una iniciativa de l’associació Cáncer de Mama Metastásico, amb què es vol incentivar la recerca sobre aquesta malaltia.

El projecte de la Dra. Violeta Serra que ha estat seleccionat i es realitza en col·laboració amb el Dr. Aleix Prat, de l’Hospital Clínic-IDIBAPS, tractarà d’identificar nous biomarcadors que serveixin per predir la resposta en pacients de càncer de mama a l’U3-1402, un conjugat anticòs-fàrmac que té com a diana el receptor HER3. Per dur a terme aquesta investigació s’utilitzaran models de xenoimplants derivats de pacients amb càncer de mama. «El nostre estudi ens permetrà entendre millor com funciona aquest nou fàrmac i quins són els factors clau que determinaran l’eficàcia d’aquest tractament en les pacients», explica la Dra. Violeta Serra.

El càncer de mama sol classificar-se en tres grans tipus: els que són positius per a receptors hormonals (HR+), en què les cèl·lules tumorals contenen receptors d’estrogen (ER) o de progesterona (PR); els que són positius per a HER2 (HER2+), en què les cèl·lules tumorals sobreexpressen el receptor HER2, i els triple negatius, en què les cèl·lules tumorals no tenen receptors ni d’estrogen ni de progesterona i són negatives per a HER2. No obstant això, HER3 és un receptor de tirosina cinasa al qual es reconeix cada vegada més la importància per al creixement tumoral en certs tipus de càncer, inclòs el càncer de mama.

«HER3 és un altre receptor, de la mateixa família que HER2, que es troba sobreexpressat entre un 30 i un 50% de tots els càncers de mama. Aquesta sobreexpressió s’ha vist associada a una baixa supervivència i a l’adquisició de resistència a altres teràpies», afegeix la Dra. Violeta Serra, que explica que per això HER3 suposa una nova diana terapèutica de gran interès contra la qual desenvolupar nous tractaments. Actualment s’està comprovant l’efectivitat de l’U3-1402 amb resultats esperançadors en pacients amb càncer de mama. «Tot i això, s’ha observat que els nivells d’expressió del receptor HER3 en els tumors de les pacients no es correlacionen directament amb l’eficàcia del tractament. Això implica que calgui identificar altres marcadors que ens permetin seleccionar les pacients que es beneficiaran del tractament amb aquest nou fàrmac», continua explicant la Dra. Serra.

El projecte de la Dra. Violeta Serra es desenvoluparà en paral·lel i en estreta col·laboració amb l’estudi clínic TOT-HER3, dut a terme per SOLTI i liderat pel Dr. Aleix Prat (Hospital Clínic) i la Dra. Mafalda Oliveira (Hospital Vall d’Hebron). TOT-HER3 és un estudi finestra d’oportunitat que avalua l’activitat biològica de l’U3-1402 en pacients amb càncer de mama primerenc sense tractament previ i permetrà proporcionar informació biològica rellevant per identificar biomarcadors de resposta que permetin seleccionar quines pacients tenen més probabilitats de respondre a l’U3-1402.

La col·laboració entre tots dos projectes permetrà facilitar la recerca de nous biomarcadors per a l’U3-1402 que podran validar-se tant en models preclínics al laboratori com en les pacients.

El Metapremi que s’ha concedit a la Dra. Violeta Serra està dotat amb 30.000 euros. A més del seu projecte, també s’ha guardonat amb un Metapremi el Dr. Manuel Sarmiento, de l’Institut de Biomedicina de Sevilla (IBIS), per al desenvolupament d’una nova teràpia contra la metàstasi cerebral del càncer de mama. Per part seva, el projecte guanyador del III Premi Chiara Giorgetti ha estat el que duran a terme el Dr. Joan Albanell i el Dr. Toni Celià, de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), per investigar una firma genètica híbrida funcional/clínica de resistència a la immunoteràpia al càncer de mama metastàtic.

Sobre el càncer de mama metastàtic

Les xifres de l’any passat parlen de 32.953 nous diagnòstics de càncer de mama, dels quals aproximadament el 20% desenvoluparà una metàstasi, des del diagnòstic inicial o un temps després. Això suposa que cada any es diagnostiquen a Espanya més de 6.000 casos de càncer de mama metastàtic. L’any passat van morir per aquesta patologia al nostre país 6.621 persones, la majoria dones, encara que no hem d’oblidar que també hi ha un percentatge petit d’homes que pateixen aquesta malaltia.

Tot això fa que el càncer de mama metastàtic sigui la primera causa de mort de dones entre els 35 i els 50 anys. Tot i això, gràcies als tractaments actuals i a l’avenç en la investigació s’ha aconseguit que la supervivència mitjana d’aquestes pacients sigui de 5 anys. S’espera que gràcies a nous descobriments aquesta esperança pugui continuar creixent fins a arribar algun dia a la cronificació de la malaltia.

L’associació Cáncer de Mama Metastásico va sorgir per iniciativa d’un grup de dones afectades per aquesta malaltia. Entre els seus objectius principals hi ha donar visibilitat a aquest grau avançat de la malaltia i conscienciar la societat d’aquesta altra realitat del càncer de mama de què es parla tan poc; també promoure i tractar de buscar recursos per finançar projectes de recerca d’aquesta malaltia que els ajudin a prolongar-ne la supervivència i millorar-ne la qualitat de vida.

24/11/2021|